Otruby

Získavajú sa viacstupňovým mlynským spracovaním zrna obilnín určeného na ľudskú konzumáciu.

Zobrazujú sa všetky 3 výsledky